Introductie

Welkom op deze ‘resource website’ waarop materialen zijn te vinden die geschreven zijn door Wim Rietkerk. Het betreffen met name preken, lezingen en aanvullende materialen bij één van zijn boeken. Het is een begin, we gaan het steeds verder aanvullen.

In november 2020 is het boek “Verborgen aanwezig” gepubliceerd. Op deze website staan een aantal aanvullende artikelen die bij dit boek horen.

Meer informatie over Wim Rietkerk, inclusief een overzicht van boeken, staat op de info pagina. Hier staat ook hoe je contact met Wim kan opnemen.